O projektu

Naziv projekta: Izgradnja pomorsko-putničkog terminala Vela Luka

Korisnik projekta: Županijska lučka uprava Vela Luka, Ulica 58 15, Vela Luka

Vela Luka je glavna luka zapadnog dijela otoka Korčule. Preko nje se odvija pomorski promet otoka Korčule prema Splitu i to trajektnom linijom 604 Split-Vela Luka-Ubli (Lastovo) i brzobrodskom linijom 9604 Split- Hvar-Vela Luka-Ubli. Trajekti i brodovi pristaju na trajektnom pristaništu smještenom u naselju Vela Luka, uz brodogradilište Greben. Izvjesno je, kako u luci Vela Luka, postojeća infrastruktura, svojim stanjem i kapacitetom, već danas, slabo udovoljava potrebama kvalitetnog odvijanja pomorskog prometa putnika i roba, a proširenje postojećeg pristaništa je nemoguće izvesti.

Projekt će riješiti prometne gužve, ugroženu prometnu sigurnost, prekapacitiranost trajekta, što je bitno za gospodarski razvoj i kvalitetu života na otoku. Izgradit će se 3 veza za javni promet s potrebnim pratećim parkirališnim prostorom, koji će biti dostupan za korisnike luke bez naplate i putevi za slijepe i slabovidne osobe.

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

  1. Izgradnja pomorsko putničkog terminala Vela Luka (I. faza- 1. I 2. etapa)
  2. Stručni nadzor građenja
  3. Promidžba i vidljivost te
  4. Upravljanje projektom i administracija.

Potporom iz EU fonda osigurat će se dodana vrijednost u opsegu i kvaliteti aktivnosti te u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva projekta.

Cilj i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je, premještanjem luke iz centra Vela Luke u novi pomorsko-putnički terminal na prostoru ispred bivše tvornice “Jadranka”, povećati kapacitet u obalnom linijskom prometu, što će lokalnom stanovništvu omogućiti bolju dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga tijekom cijele godine. Projektom se planira poboljšanje povezanosti za stanovnike otoka javnim prijevozom u kontekstu obavljanja svakodnevnih poslova (poboljšan pristup radnom mjestu, obrazovanju, medicinskoj skrbi i drugim javnim uslugama).

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Izgrađen i stavljen u funkciju pomorsko-putnički terminal
  2. Planirane brodske linije su u funkciji
  3. Uređeni putevi za slijepe i slabovidne osobe
  4. Projektni tim je administrativno, terminski i financijski uspješno proveo projekt.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 111.232.917,60 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 90.813.774,96 kuna, što je i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava za projekt (postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga iznosi 100%).

85% prihvatljivih troškova projekta u iznosu 77.191.708,72 kuna sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. iz Kohezijskog fonda. Sredstva Državnog proračuna pokrit će 15% prihvatljivih troškova projekta u iznosu 13.622.066,24 kuna.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 29.07.2019. do 28.11.2023. godine, odnosno 52 mjeseca.

Kontakt osoba za više informacija